Geluiddemping mossen.

Fake news?

De positieve eigenschappen van onze onderhoudsvrije moswanden zijn talrijk. Een belangrijk kenmerk is de sterke geluiddempende werking. Hoewel er in het verleden door verschillende partijen al enkele geluid-absorberende testen zijn uitgevoerd op rendiermos, zijn de uitkomsten nogal verschillend. De beschikbare gegevens worden daarnaast vaak té rooskleurig uitgelegd of er worden kengetallen aan toegekend die niet kloppen. Soms zelfs als ‘Fake news’ te bestempelen. Om duidelijkheid te krijgen hebben wij een uitgebreid onderzoek laten verrichten voor verschillende soorten geprepareerd mos, bevestigd op verschillende ondergronden.

Middels onafhankelijk onderzoek, in samenwerking met AkustikTeam GmbH en uitgevoerd door het gerenommeerde Akustik Raum Labor GmbH, beschikken wij nu over 6 verschillende test resultaten, uitgevoerd en gecertificeerd volgens ASTM C 423 en DIN EN ISO 354 (3).
De resultaten van deze onderzoeken overtroffen onze verwachtingen. Ook de onderlinge verschillen zijn verassend te noemen. Met deze gegevens zijn wij nu in staat om veel beter, gerichter én eerlijker te adviseren.

Onafhankelijk Onderzoek Moswand

Akoestiek

Akoestiek is de wetenschap die zich bezighoudt met geluid. Geluid bestaat uit trillingen die zich voortplanten door een medium. In de meeste gevallen is dat lucht. Onder akoestiek verstaat men de invloed die een ruimte heeft op de klank en nagalm van geluid. Dan wordt bijvoorbeeld gesproken over “Deze ruimte heeft een slechte akoestiek”. Bedoeld wordt dan dat de eigenschappen van die ruimte niet overeenkomen met het gebruik. Aan een concertzaal worden bijvoorbeeld heel andere eisen gesteld dan aan een collegezaal. De akoestiek in een ruimte is afhankelijk van absorptie en terugkaatsing (reflectie) van het geluid door wanden of attributen en de grootte van de ruimte. De absorptie gebeurt door een ruwe en zachte wandafwerking. Terugkaatsing gebeurt door een gladde en harde afwerking. Wanneer het geluid veel wordt teruggekaatst, duurt het een tijd voordat het geluid is uitgestorven. Die tijd heet nagalm en kan worden berekend of opgemeten.

Nagalm

(Na)galmtijd is de tijd dat een geluidverschijnsel in een ruimte nog hoorbaar is nadat de geluidsbron al is gestopt. Een voorbeeld is een klap in de handen in een lege kerk of zaal. Dan hoor je dat de nagalm enkele seconden duurt. In een betonnen bunker van 10 × 10 × 10 m kun je elkaar nauwelijks verstaan door de nagalm. De nagalmtijd wordt meestal weergegeven als de tijd waarin het geluid met 60 dB afneemt. Dhr. Sabine vond voor het eerst in de 19e eeuw een formule die de nagalmtijd aangeeft.

De formule van Sabine: T = V x 0,16 / A

  • A = de hoeveelheid geluidsabsorberend materiaal
  • V = volume van de kamer
  • T = nagalmtijd

Uit de formule kun je afleiden dat:

  • Als het volume twee keer zo groot is, zal de nagalmtijd twee keer zo lang zijn.
  • Een verdubbeling van de hoeveelheid geluidsabsorberend materiaal halveert de nagalmtijd.

Verder is het van belang dat ca. 20 % van het akoestische materiaal op de muren bevestigd moet zijn.

Geluidsabsorptie

Geluidsabsorptie is het verschijnsel dat geluidsenergie in warmte omzet. Het geluid verdwijnt dan eigenlijk in het materiaal. De geluidsgolven (geluidsdruk) vervormen het materiaal. Het vervormen van het materiaal kost energie. Afhankelijk van het soort materiaal zal de energie gedeeltelijk worden teruggegeven in de vorm van weerkaatst geluid. De energie die niet teruggegeven wordt, wordt in de vorm van warmte in het materiaal opgeslagen. De mate van demping bepaalt de mate van geluidabsorptie.

De hoeveelheid absorptie is een eigenschap van een materiaal en wordt uitgedrukt met de absorptiecoëfficiënt. De absorptiecoëfficiënt van een materiaal is de fractie van het invallende geluidsvermogen dat wordt geabsorbeerd. De rest van het geluid wordt gereflecteerd. De absorptiecoëfficiënt is afhankelijk van de frequentie van het geluid, en wordt meestal gemeten bij elke octaafband tussen 125 en 4000 hertz. De absorptiecoëfficiënt, ook wel genoemd NRC-waarde heeft een waarde tussen 0 (geen absorptie, al het geluid wordt gereflecteerd) en 1 (volledige absorptie, er wordt geen geluid gereflecteerd – open raam).

Geluidsfrequentie:

Met geluidsfrequentie duiden we de toonhoogte van een geluid aan. Hoe hoger het getal hoe hoger de toon van het geluid.
Hoewel ons gehoor globaal een bereik heeft van 20 tot 20.000 Hz, ligt het belangrijkste frequentiegebied tussen de 160-1600 Hz, met de nadruk op 1000-1200 Hz; dit is het spraakgebied. Het spectrum van stemgeluid ligt tussen de 250 en 4000 Hz.

Als vuistregel kunnen we zeggen dat het aantal m2 aan geluiddempend materiaal in een ruimte minimaal de grootte van het vloeroppervlak moet hebben.
Wanneer het plafond hoger is dan normaal (ca. 270 cm.) moet dit meer zijn. Voorbeeld; bij een plafondhoogte van 550 cm dient het aantal m2 geluiddempend materiaal 2 x zo groot te zijn.

Geluidsmeting
Healthy Building Netwerk en Interreg Duitsland

Praktijk

Woon-, verblijf- en werkruimtes worden vaak gemaakt van of afgewerkt met harde materialen zoals beton, glas en staal. Hierdoor blijft geluid lang ‘rondzingen’ door de vele geluidsreflecties (lange nagalmtijd). Dit heeft tot gevolg dat mensen zich moeilijk verstaanbaar kunnen maken en dat het voeren van gesprekken lastig is. Mensen voelen zich dan minder prettig, raken sneller vermoeid en gestrest.

Te veel geluiden/lawaai in je directe omgeving zorgt ook voor concentratieverlies, verhoogde bloeddruk en slaapproblemen. Het is dus belangrijk om voldoende geluiddempende materialen in een inrichting te verwerken.

Door middel van metingen kan de nagalmtijd worden bepaald. Acceptabele nagalmtijden zijn afhankelijk van de gebruiksfunctie per ruimte.
Voorbeeld: voor grotere groepen mensen en hogere geluidsniveaus in bijvoorbeeld een rustig café/restaurant met zachte achtergrond muziek zou de nagalmtijd maximaal 1,0 sec. (T250-2000 Hz, ingerichte ruimte) mogen zijn. Deze categorie wordt ook aangeduid als klasse A

Door de akoestiek in binnenruimtes te verbeteren met mossen creëer je een gezonder binnenklimaat.

Het belang van deze testen wordt erkend, ondersteund en mede mogelijk gemaakt door Healthy Building Network, onderdeel van het samenwerkingsprogramma INTERREG VA Deutschland-Nederland.

Conclusies testen geluiddemping mossen

Grafiek, akoestische demping mos
Parameters after ASTM 423 Parameters after Din & ISO 11654 Sound Absorption Class
NRC SAA
αω
Moss basket (free-standing)
0,85 0,88
0,90 A
Moss basket
0,75 0,72
0,70 C
Reindeer Moss on cork
0,55 0,54
0,50 D
Reindeer Moss on MDF
0,45 0,42
0,40 D
Pillow Moss on MDF
0,75 0,74
0,60 C
Flat Moss on MDF
0,40 0,37
0,35 D

 

Sound absorption Class αω Absorption class Explanation NRC
A 0,90 – 1,00 Extremely absorbing
B 0,80 – 0,85 Extremely absorbing 0,75 or more
C 0,60 – 0,75 Highly absorbing 0,50 – 0,70
D 0,30 – 0,55 Absorbing
E 0,15 – 0,25 Hardly absorbing 0,25 – 0,45
Not Classified 0,00 – 0,10 Reflecting 0,20 or less

Bovenstaande grafiek laat zien wat de mossen van Moswand.eu aan geluid absorberen.

Stemgeluid zit rond de 1000 Hz. Het is duidelijk dat in dit gebied alle mossen goed scoren.

Bolmos: scoort veruit het beste van alle mossoorten.

Rendiermos: hebben wij laten testen op zowel mdf platen als op onze speciale kurkplaten.
Het rendiermos wordt door ons zowel op kurk als op mdf bevestigd met ca 2000-3000 nietjes per m2. Het wordt dus niet gelijmd. In combinatie met een hoge ‘mosdichtheid’ zorgt dit voor de meest optimale kwaliteit, zeker wat betreft de geluiddemping. Doordat de ondergrond niet wordt ‘afgesloten’ door een lijmlaag wordt het geluid ook gedempt door de ondergrond zelf.
Rendiermos op kurk: onze kurkplaten bezitten een specifieke dikte/persing en korrelgrote, geselecteerd in Portugal. In combinatie met geniet rendiermos zorgt dit voor ruim 20 % hogere geluiddemping dan rendiermos op mdf platen. Hierdoor is er dus ook 20% minder m2 rendiermos nodig om dezelfde geluiddemping te bereiken. Daarnaast is de totale dikte van rendiermos en ondergrond hetzelfde gebleven als op mdf, namelijk slechts 7-8 cm.

Platmos: ondanks de relatief dunne moslaag van ca 2 cm en een totaaldikte inclusief de onderplaat van ca 3 cm is de demping van platmos slechts ongeveer 12 % lager dan die van rendiermos op mdf. Vergeleken met bijvoorbeeld tapijt in dezelfde dikte is de demping van platmos in het belangrijkste frequentiegebied ca. 400% hoger.

Moskorven: Onze moskorven (dicht gevuld met rendiermos) hebben een zeer hoge geluiddempende werking. Bijzonder is dat ze ook in het lastig te dempen lage frequentiegebied (lage tonen) goed scoren. Worden de moskorven losstaand als roomdivider gebruikt, dan bezitten ze de hoogste demping van alle soorten. Hierbij wordt zelfs klasse A gehaald, de hoogst mogelijke score.

Moskorf wanden

Tapijt: ter vergelijking hebben wij de akoestische gegevens van een tapijt in de grafiek geplaatst. Het betreft hier een gemiddelde kwaliteit tapijt van ca. 2000 gr. /m2. Poolhoogte ca. 30 mm. Conclusie is dat ál onze mos soorten een significant hogere geluiddemping bezitten. In het belangrijke frequentiegebied van rond de 1000Hz zelfs 4 tot 10x beter.

Alle testresultaten zijn specifiek voor onze soorten mossen gekwalificeerd. De door ons gebruikte technieken, ‘mosdichtheid’ en ondergronden spelen hierbij een belangrijke rol. Deze testresultaten zijn daarom alléén te gebruiken voor de door Moswand.eu geproduceerde moswanden.

Moswanden gaan absoluut bijdragen aan een verbetering van de akoestiek in een binnenruimte. Uiteraard zal de hoeveelheid m2 mos bepalend gaan zijn. Een klein mosschilderij van 60×60 cm zal natuurlijk niet zo veel invloed hebben als een moswand van 500×250 cm.

Moswand.eu helpt u graag om een juiste keuze te maken. Om precies te weten te komen hoeveel m2 er nodig is voor een bepaalde ruimte kan het verstandig zijn een akoestisch specialist te raadplegen die op locatie geluidsmetingen kan uitvoeren.

Mostapijt testruimte

Benieuwd wat mos voor de akoestiek in uw ruimte kan doen?

Neem contact met ons op voor meer informatie, wij voorzien u graag van een persoonlijk advies.
Of vul onderstaand aanvraag formulier in voor meer informatie.

[caldera_form id=”CF5fe21124d194d”]

0

Typ uw zoektermen in en druk op Enter om te zoeken