Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

CustersinGroen/Moswand.eu kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CustersinGroen/Moswand.eu, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CustersinGroen/Moswand.eu verstrekt en/of als u via de mail of telefoon een offerte bij ons heeft opgevraagd.   CustersinGroen/Moswand.eu kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw BTW of KVK nummer

Waarom CustersinGgroen / Moswand.eu gegevens nodig heeft

CustersinGroen/Moswand.eu verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u daarom gevraagd heeft of een offerteaanvraag heeft gedaan. Daarnaast kan CustersinGroen/Moswand.eu uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit levering mos-/groenproducten.

Hoe lang CustersinGroen / Moswand.eu gegevens bewaart

CustersinGroen/Moswand.eu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

CustersinGroen/Moswand.eu verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van CustersinGroen/Moswand.eu  van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. CustersinGroen/Moswand.eu  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website CustersinGroen/Moswand.eu  aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.  CustersinGroen/Moswand.eu  heeft hier geen invloed op.

CustersinGroen/Moswand.eu  heeft Google geen toestemming gegeven om via CustersinGroen/Moswand.eu  verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, recht op klacht.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@custersingroen.nl of info@moswand.eu . CustersinGroen/Moswand.eu  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief maar ook altijd afmelden via de bijgevoegde link onderaan de nieuwsbrief.

Beveiligen

CustersinGroen/Moswand.eu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CustersinGroen/Moswand.eu maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door CustersinGroen/Moswand.eu verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@custersingroen.nl of info@moswand.euwww.custersingroen & www.moswand.eu zijn een website van CustersinGroen/Moswand.eu .  CustersinGroen/Moswand.eu zijn als volgt te bereiken:

John & Lizet Custers
Tel.: +31 (0)495-712040
Drukkerijstraat 1, 6001 SL, Weert, NL.

info@custersingroen.nl
www.custersingroen.nl
info@moswand.eu

www.moswand.eu
kvk:13029128

Rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit persoonsgegevens.

CustersinGroen/Moswand.eu  behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer CustersinGroen/Moswand.eu  dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van CustersinGroen/Moswand.eu   te beschermen.

CustersinGroen/Moswand.eu  zullen altijd trachten uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Indien u nog vragen heeft voelt u zich vrij om contact met ons op te nemen.

team moswand
0

Typ uw zoektermen in en druk op Enter om te zoeken