Disclaimer Moswand.eu B.V.

Moswand.eu B.V. besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Moswand.eu B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Auteursrecht
De volledige website is het exclusieve eigendom van Moswand.eu B.V. en geeft de bezoeker van deze website de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de expliciete voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy
Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Moswand.eu B.V. verstrekt, worden opgenomen in de database van Moswand.eu B.V.
Deze gegevens worden door Moswand.eu B.V. alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten/diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

Allerlei
Ieder geschil met betrekking tot deze website van Moswand.eu B.V. valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.